Čínština

Skupinové kurzy

Nejoblíbenější forma výuky :-)

Výuka probíhá v malých skupinkách tak, aby bylo zajištěno pohodlí studentů a zachován individuální přístup. Nabízíme pololetní kurzy a to v termínech: září - leden,  únor - červen, jedná se o 20 týdnů výuky v každém semestru, tedy 1 x 60 minut týdně. Hodiny jsou koncipovány tak, aby rozvinuly studentovo porozumění danému jazyku a to jak mluvené tak psané formě a samozřejmě také podporují komunikační schopnosti a schopnost správně konstruovat text v cizím jazyce.

Název Termín Cena
Podzimní kurz čínštiny pro začátečníky
září - leden
Více informací
Středa 15h (3990 Kč)
2990 Kč
Podzimní kurz čínštiny pro začátečníky
září - leden
Více informací
pátek 15:00h (3990 Kč)
2990 Kč
Podzimní kurz čínštiny pro mírně pokročilé
září - leden
Více informací
dle dohody (3990 Kč)
2990 Kč
 

Podzimní kurz čínštiny pro začátečníky
září - leden

Kurz pro úplné začátečníky je určen jak pro studenty, kteří mají povědomí o daném jazyku, ale neznají žádná slovíčka ani gramatiku, tak pro studenty, kteří se nikdy s daným jazykem nesetkali. Výuka probíhá v českém jazyce, aby student správně pochopil strukturu cizího jazyka.

Momentálně je kurz obsazen.

Termín: Středa 15h (01.09.2018-31.01.2019)
Počet a délka lekcí: 20 x 60 minut
Max. počet studentů: max. 5 studentů v kurzu
Cena: 3990 Kč nyní pouze 2990 Kč + výukový SW v hodnotě 800Kč zdarma

 

Podzimní kurz čínštiny pro začátečníky
září - leden

Kurz pro úplné začátečníky je určen jak pro studenty, kteří mají povědomí o daném jazyku, ale neznají žádná slovíčka ani gramatiku, tak pro studenty, kteří se nikdy s daným jazykem nesetkali. Výuka probíhá v českém jazyce, aby student správně pochopil strukturu cizího jazyka.

Momentálně je kurz obsazen.

Termín: pátek 15:00h (01.09.2018-31.01.2019)
Počet a délka lekcí: 20 x 60 minut
Max. počet studentů: max. 5 studentů v kurzu
Cena: 3990 Kč nyní pouze 2990 Kč + výukový SW v hodnotě 800Kč zdarma

 

Podzimní kurz čínštiny pro mírně pokročilé
září - leden

Student rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb. Výuka probíhá v cizím jazyce.

Momentálně je kurz obsazen.

Termín: dle dohody (01.09.2018-31.01.2019)
Počet a délka lekcí: 20 x 60 minut
Max. počet studentů: max. 5 studentů v kurzu
Cena: 3990 Kč nyní pouze 2990 Kč + výukový SW v hodnotě 800Kč zdarma

 

Individuální výuka

Lekce

Klientům, kteří upřednostňují individuální výuku cizího jazyka, se pokusíme vyhovět s termínem výuky, podle Vašich požadavků. Výuku přizpůsobíme Vašim potřebám či zaměření. Lze tedy využít individuálního doučování, konverzace či běžnou výuku jazyka. 

Možné formy individuální výuky jsou následující: 

 • 1 individuální lekce trvá 60min, cena za tuto hodinu je 390Kč

Můžete využít slevu na předplacené lekce:

 • při předplacení 5 lekcí  zaplatíte 1950Kč nyní pouze 1750Kč
 • při předplacení 10 lekcí zaplatíte 3600Kč nyní pouze od 2900Kč

Výuka přes Skype

Výuka jazyka přes internet

Pokud nemáte možnost navštěvovat naši jazykovou školu přímo v Uherském Hradišti, ale chcete se jazyk naučit, využijte výuky přes internet. S lektory můžete mluvit prostřednictvím internetu a aplikace pro videohovory Skype. Výuku přizpůsobíme Vašim potřebám či zaměření. Lze využít individuálního doučování, konverzace či běžnou výuku jazyka.

Využijte naší nabídky na výuku jazyka přes Skype a objednávejte výuku:

 • při předplacení 5 lekcí  zaplatíte 1500Kč nyní pouze 1350Kč
 • při předplacení 10 lekcí zaplatíte 2900Kč nyní pouze 2400Kč

Vždyť, objednat si Skypovou výuku je přeci tak snadné!

Stačí nás kontaktovat telefonicky, emailem nebo osobně u nás v kanceláři.


I pro výuku čínštiny přes skype je potřeba pár věcí? 

 • Přeci počítač nebo notebook s připojením k internetu 
 • Nainstalovaný program skype, přes který voláte zdarma
 • Sluchátka s mikrofonem. Potřebujete se přeci nějak dorozumět :-)

Věděli jste, že výuka čínštiny přes skype má své výhody?

 • Lektor se věnuje jenom vám a je vám plně k dispozici
 • Nemusíte dojíždět za výukou kilometry, šetříte svůj čas i peníze
 • Můžete se učit kdykoliv a kdekoliv, klidně doma v posteli, u bazénu, na chatě… :-)
 • Tempo výuky je podle vašich potřeb
 • Je zde možnost i anonymity. Nemusíte mít zapnutý obraz, pouze zvuk 
 • To výuka v učebnách neumožní :-)
 • Své lekce si můžete nahrávat, a tak je mít neustále k dispozici

Kurzy pro páry

Učte se s partnerem či partnerkou!

Pokud se nechcete učit cizí jazyk sami, můžete se dohodnout s kamarádem nebo kamarádkou a navštěvovat individuální kurzy pro páry. Jedná se o výuku pro dva studenty, kdy si zaplatíte jednu lekci, ale navštěvovat kurz budete dva. Výuka je přizpůsobena Vašim potřebám či zaměření. V rámci kurzu pro páry tedy můžete využít na doučování, konverzace či běžnou výuku jazyka. Pokusíme se také vyhovět Vašim časovým možnostem.

Pro bližší informace o volných termínech nás neváhejte kontaktovat.

Firemní kurzy

Dopřejte svým zaměstnancům výuku cizího jazyka.

Firemní výuka se uskutečňuje v prostorách jazykové školy či je možné zajistit dopravení lektora přímo k Vám do firmy. Z důvodu zachování individuálního přístupu je ideální počet studentů stanoven na  4–5 studentů ve skupině. Výuka je přizpůsobena Vašim potřebám či zaměření. Pokusíme se také vyhovět Vašim časovým možnostem. Standardní délka lekce je 60 minut 1x týdně nebo  dle dohody. Orientační cena 500–600Kč + náklady na dopravu lektora do firmy, pokud výuka neprobíhá v JŠ.

Firemní výuka se azměřuje na:

 • komunikační dovednosti
 • základy gramatiky
 • seznámení s reáliemi
 • příprava na služební cestu
 • zdvořilostní fráze
 • příprava na obchodní schůzku

Pro bližší informace o volných termínech nás neváhejte kontaktovat.

Komunikační kurzy

Rozmluvíme Vás!

Z důvodu zachování individuálního přístupu je ideální počet studentů stanoven na  1–2 studenti  ve skupině. Nabízíme pololetní kurzy a to v termínech: září – ledenúnor - červen, jedná se o 20 týdnů výuky v každém semestru, tedy 1 x 60 minut týdně. V hodinách je kladen důraz na osvojení slovní zásoby a frází a především je kladen důraz na rozvoj komunikačních dovedností.

Pro bližší informace o volných termínech nás neváhejte kontaktovat.

Komunikační kurzy čínštiny připravujeme.

Intenzivní kurzy

Čím více, tím lépe :)

Intenzivní kurzy spočívají v tom, že si student realizuje výuku cizího jazyka několikrát za týden dle jeho časových možností. Termíny výuky se dohodnou s lektorem, dle aktuálního rozvrhu. Intenzivní výuku můžete realizovat také prodloužením standardní délky lekce ze 60 minut na 90 či 120 minut. Vužít tedy můžete výuku 3 x 60 minut týdně, například v pondělí ve středu a v pátek, či výuku 2 x 90 minut týdně například v úterý a ve čtvrtek nebo 1 x 120 minut týdně. Termíny a časy se dají libovolně kombinovat dle Vašich požadavků a dle aktuálního rozvrhu. 

Pokud se potřebujete v krátkém čase naučit co nejvíce cizí jazyk využívat, neváhejte se na nás obrátit a dohodli bychom se na konkrétních možnostech.