Nabídka výuky

​Nabízíme individuální výuku či pololetní kurzy anglického, německého, francouzského, ruského, španělského či čínského jazyka pro různé stupně pokročilosti. Metody výuky jsou stanoveny kvalifikovanými lektory, kteří používají audio či video nahrávky k dostatečnému procvičení porozumění. Dále využíváme dostupného zahraničního tisku, pro procvičení porozumění psaného textu. Studenti jsou vedeni k rozvoji psaného i písemného projevu, hodina se tedy skládá nejen z prezentace gramatiky, ale také použití dané gramatiky v konkrétních komunikačních situacích.

Pokud si chcete objednat kurz nebo máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat emailem či telefonicky.

Anglický jazyk

Nemusíte být pokročilí, můžete být bez znalostí anglického jazyka a přesto se u nás naučíte anglicky. Konverzace je v anglickém jazyce velice důležitá. Při klasické výuce však na konverzaci nezbývá moc čas a proto často člověk zná gramatiku a slovíčka, avšak se těžko domluví. Dbáme na to, aby ten, kdo se s námi učí, zvládal perfektně také konverzaci. Angličtina je jazyk, bez kterého dnes již jen těžko uspějete ve kterémkoliv oboru a podporovat své zaměstnance v její výuce je skvělou cestou k tomu pozvednout celou Vaši společnost.
zobrazit kurzy, ceny a další informace

Německý jazyk

Chcete se naučit německy či prohloubit Vaše znalosti tohoto jazyka? Němčina je druhým nejčastějším jazykem, který se učí v České republice. Převážně bývá volen ve školách jako druhý cizí jazyk, což ovšem nijak neopomíjí jeho důležitost. Naše země se nachází u dvou německy mluvících sousedů, proto je znalost tohoto jazyka velmi výhodná. Připravili jsme pro Vás spoustu výukových materiálů a kurzů, které Vám pomohou naučit se německy rychle a bez problémů.
zobrazit kurzy, ceny a další informace

Francouzský jazyk

Francouzština je jazyk krásný, libě znějící, romantický, ale mnohdy označován, a částečně samozřejmě právem, za složitý, především co se psaní a výslovnosti týče. Zvládly se ho naučit spousty lidí před Vámi, takže by Vás tento fakt rozhodně neměl nijak odradit. Začátky bývají těžké vždy, ale jakmile pochytíte základy, budou se ostatní znalosti „nabalovat“ téměř samy. Začátky jsou pro každého samouka asi nejtěžší, ale pokud vytrváte, odměnou Vám bude užitečná znalost nádherného a zvučného jazyka, jakým francouzština bezpochyby je. 
zobrazit kurzy, ceny a další informace

Ruský jazyk

Znalost ruského jazyka, jako jednoho z důležitých světových jazyků, je zase „in“. Ruský jazyk u nás zažívá určitou renesanci, na školách a v různých kurzech je tento nejrozšířenější slovanský jazyk znovu vyhledávanou řečí pro komunikaci. Ruská abeceda je psána cyrilicí a nazývá se azbuka. Řeč má šest mluvnických pádů a slovesa se časují podobně jako v českém jazyce. 
zobrazit kurzy, ceny a další informace

Španělský jazyk

Španělština je jazyk s bohatou kulturou, který má svůj původ v latině. Španělsky se mluví na čtyřech světových kontinentech a je druhým mezinárodním jazykem hned za angličtinou. Jeho obliba stále roste. Proto roste i poptávka po kurzech španělštiny.Španělský jazyk má základ z latiny. Některá písmena se ve španělštině vůbec nečtou, jiná se zase jinak vyslovují. Tato základní pravidla je třeba při učení španělských slovíček a výslovnosti znát a respektovat je. 
zobrazit kurzy, ceny a další informace

Italský jazyk

Itálie je velmi oblíbenou destinací, a to nejen díky své dlouholeté historii a kultuře, ale také díky pověstné italské gastronomii. Italsky se hovoří pouze v Evropě, ale pokud znáte základy italštiny, snadno budete rozumět i jiným románským jazykům. V italštině můžeme najít podobnosti s vědeckým názvoslovím týkající se například medicíny či práva. Nezapoměňte také na to, že italština byla považována za jazyk největších umělců.

zobrazit kurzy, ceny a další informace

Čínský jazyk

Znát základy čínštiny se rozhodně vyplatí, protože dle lingvistů se čínština stala jazykem budoucnosti. Zájem o tento exotický jazyk souvisí nejen s rozvojem cestovního ruchu a obchodu, ale zejména s čínskou historií a kulturou, která nabízí pro nás evropany velice rozmanité krásy. Je třeba dbát na správnou výslovnost jednotlivých slov a na přesný zápis daného slova v grafické podobě. 
zobrazit kurzy, ceny a další informace

Polský jazyk

Napadlo vás někdy naučit se polsky? Polština sice zatím nepatří mezi nejpopulárnější jazyky vyučované ve Střední Evropě, ale dle výzkumů je polština sedmý nejpoužívanější jazyk v Evropě a 27. na světě. Výhodou je, že i začátečníci budou rozumět polskému lektorovi a spousta slov Vám bude povědomá. 
zobrazit kurzy, ceny a další informace

Portugalský jazyk

Portugalština (Portuguese) patří mezi 10 nejpoužívanějších jazyků na světě, řadí se před němčinu i francouzštinu. Portugalsky mluví až 200 miliónu lidí, z toho 10 miliónu obyvatel Portugalska a 190 miliónů rodilých mluvčích v Brazílii. Kolonialismus napomohl jejímu rozšíření do dalších 10 zemí světa, zejména do Mosambiku, Angoly a Macao. Snadno se řekne, že mluvit portugalsky by se mohlo hodit každému. Pokud se chystáte do Brazílie, největšího státu Jižní Ameriky, pak je porozumění nejen užitečné, ale téměř nutné.

zobrazit kurzy, ceny a další informace